.settimana Santa   .vattienti   .strumenti di flagellazione   .canti   .percorso processione

Bonthruvatu

Bonthruvatu, lignu siccu,
chi de rose si addurnatu,
tieni ‘mbrazza Gesù Cristu
chi muriu senza peccatu.
U sannghu de Gesù Cristu
tuttu amure e carità,
ed ajiuteni e succurreni
e cantamu nicessità.
Sipurcu miu jurutu,
Gesù Cristu c’è spunutu,
la Madonna ti jie circannu,
s’anima mia t’arriccumannu.
Sipurcu miu sestu,
iju ti viegnu a bisitare,
ti salutu la Santa Testa
chi de spine fhu ‘ncurunata.
Oh Vergine ‘ndolerata,
Nostra Mathre e Abbucata,
ha ‘pracata a ru sue stegnu
de Gesù, Judice Eternu.
Oh Cruce tantu atissima,
ed abbascieti nu pocu,
quanti vasu le chjiaghe a Ddomine,
ch’iju vrusciu de fhuacu.
Juovi, juovi santu,
e Maria si mise ru mantu
e cianciennu e lacrimannu
lu sue fihigliu jie circannu.
E cianciti surelle
e cianciti, sù, sù,
e cchi morte crudele
chi fihce Gesù!
Ojie è chiru santu venneri
e cchi Cristu fhù pigliatu
e vidie ru sanghu scurrere
e chi ‘nterra fhacie ru lacu.
Oh Ddiu, Patre e mmischinu,
cruce ‘ncuaddhru nun po’ ragare,
ca ‘e chjiaghe sù ddivine,
sù cum’ acqua de fhuntana,
un ci abbastenu medicine
ppe ssi putire sanare.

trascrizione testi a cura di Natalia Mendicino