.settimana Santa   .vattienti   .strumenti di flagellazione   .canti   .percorso processione

Ciancia, ciancia, Maria

Ciancia, ciancia Maria, povera donna
ca lu tue fhigliu è jutu a ra cunnanna!
Nu r’aspettare cchiù; ‘ncasa nun torna
ch ‘è cunnannatu de Pilatu e d’Anna.
Si parte scunsulata la Madonna,
mu trove ru sue fhigliu a ‘ncuna banna.
E’ jutu e l’ha truvatu a ra culonna,
li vrazza ‘ncruce e a re manu na canna.
Ari spaddri cj’avie na granne fhossa;
lu sangu scurre, e ra carne si lassa!
Mo statti, mamma mia, fhinu a chì muaru
E dopu muertu lassami e vatinne.
-Cum’aju ‘e fhare iu, fhigliu de uaru,
lassare muartu a ttia e minne jire?
O tutte donne ccu su niuru pannu,
tutt’appriassu de mia venitivinne,
c’avie nu fhigliu de trentatré anni,
curuna d’uaru de la capu mia.
Mò mi lu viju a ssa cruce d’affhannu,
o duce fhigliu de l’anima mia.

trascrizione testi a cura di Natalia Mendicino