.settimana Santa   .vattienti   .strumenti di flagellazione   .canti   .percorso processione

Oje

Ojie è Vennere Santu e nun si cante,
ch’è muertu Gesù Cristu ‘n passione.
Had’abbuscatu na botta de lanza
a ra parte sinisthra de lu core.
Curri, Maria, ccu ssu niuru mantu
ca li judei hanu fhattu tradimentu,
l’hanu purtatu a ru Sipurcu Santu
accumpagnatu ccu ru Sacramentu.
Oh Sacramentu, ti viegnu a bbidire,
ccu ttri tuvaglie ti viegnu a stujare,
una de Carità, n’atra de Fhide,
n’atra quannu s’aze lu calice santu.

trascrizione testi a cura di Natalia Mendicino