.settimana Santa   .vattienti   .strumenti di flagellazione   .canti   .percorso processione

All'ura all'ura

All’ura al’ura chi nesced’a luna
si minteredi a caminare
s’ascjessedi a chiru Juda
si minteredi a ragionare.
Tu Juda traditore,
tradimientu chi mi fhacisti,
tradisti lu miju fhigliu
ppe trentatré dinari.
Venie ndruve mmie
Iu ppe scava mi vinnie,
si jie ddrue Giuanni
si ‘mpignavedi i sui anni,
si jie ddrue Matalena
si impignavedi a novena.
All’ura de la stiddhra matutina,
trucientu fasci de spine ‘mpasciate
e chi minave e chi si ripusade,
tutti supra de Ddiu fhuanu struggiti.
Pilatu ch’affacciau de lu barcone:
lassatilu, ch’è muertu e fragellatu,
e fragellatu e cchiù nun po’ campare.
De nuevu li Judei turnaunu a jire
De nuavu lu turnaunu a fragellare.

trascrizione testi a cura di Natalia Mendicino